Když se staví dům je nejdůležitější hrubá stavba, ale jako první se dělají základy. Na základy budeme potřebovat, ztracené bednění – nabízíme od společnosti BEST, dále kari sítě a betonářské tyče (roxory) –  FERONA, poté beton – nabídnout můžeme Cement. Poté hydroizolační asfaltové pásy, máme modifikované i oxidované od společnosti KVK PARABIT, zde je opravdu vhodné postupovat podle projektu, nebo se u našich poradců informovat, je zde mnoho důležitých faktorů např. ( radon, výška terénu a pod). Poté můžeme zdít – máme zde na výběr z jakého materiálu. Cihla nebo porobeton? Obě varianty máme. Začněme tedy porobetonovými tvárnicemi: Umíme tvárnice YTONG a nebo tvárnice PORFIX. Rozdíl mezi YTONGEM a PORFIXEM je minimální, obě tvárnice jsou bílé:-)  ale jedna je 599x249xšířka (ytong) a druhá 500x250xšířka(porfix), proto je nutné s těmito rozměry u výpočtů zdiva počítat. Druhou variantou jsou cihelné bloky: Ty umíme od POROTHERMUHELUZU či KM BETY, nejsme hodni označit nejlepší a nejhorší, ale říká se, že tak jak jdou výše po sobě značí to kvalitu, ale také cenu. Když máme postaveno můžeme začít se střechou, s krovy nebo vazníky, střešní krytinou, a pod. Ale to už jsou jiné sekce:-)