Vše pro střechu

Ploché střechy:

Skladby plochých střech se skládají z několika funčkních vrstev. Mezi nejdůležitější patří hlavní vodotěsnicí vrstva (hydroizolace). Nejčastěji tuto vrstu tvoří hydroizolační PVC folie nebo souvrství z modifikovaných asfaltových pásů.

Další důležitou částí je vrstva tepelné izolace nejčastěji tvořená materiály na bázi EPS, MW nebo PIR. Jako parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva se používají asfaltové parozábrany. Celé souvrství musí být stabilizováno k únosné části konstrukce vůči účinkům sání větru mechanickým kotvením nebo lepením.

 

Střešní krytiny

Dodáváme betonové střešní tašky, pálené střešní tašky a plechové střešní krytiny. V nabídce jsou také střešní okna ROTO.

 

 

 

 

Další produkty: