Oxidované asfaltové pásy

Jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem .Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů je obvykle kolem 70 °C a ohebnost teplotou 0° C. V praxi se doporučuje oxidované asfaltové pásy zpracovávat jen při teplotách vyšších než 5°C, jinak může dojít při rozvinování pásů k praskání.

Tažnost oxidovaných asfaltových pásů dosahuje v závislosti na typu nosné vložky okolo 2 - 7 %. Časem nebo vlivem nižších teplot oxidované asfaltové pásy křehnou, snižuje se jejich odolnost a stávají se náchylnější k lámání.

Oxidované asfaltové pásy není možné považovat za plasticko-elastickou látku, která snadno překlene jakékoliv deformace podkladu při zachování funkčních vlastností. Používají se převážně jako parotěsné a provizorní izolace proti srážkové vodě nebo jako separační vrstvy.

info@nejlevnejsi-stavebniny.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další produkty: