Modifikované asfaltové pásy

 Jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami. Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.

 

Modifikované asfaltové pásy proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností, vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách.

V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltových pásů. Jedná se o plastickou modifikaci pomocí ataktického polypropylénu (APP modifikace) a elastickou modifikaci pomocí styren-butadien-styrenu (SBS modifikace).

 

Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem, na spodním separační PE fólií.

 

Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 COMBI modrozelený

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s kvalitní COMBInovanou vložkou a s hrubozrnným břidličným ochranným posypem

 

Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený

Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s hrubozrnným břidličným posypem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další produkty: